Om innovationsplattformen

Celgene har initierat arbetet ”Innovationsplattform för framtidens vård”. Syftet är att fördjupa debatten om sjukvårdens framtid och skapa en arena för att lyfta fram potentialen i nya vetenskapliga och farmakologiska innovationer. Förhoppningen är även att i dialog arbeta fram goda idéer om hur framtidens hälso- och sjukvård ska se ut.

Innovationsplattformen ska samla analyser och idéer, göra dem tillgängliga och användbara som underlag för strategiska beslut. Förhoppningen är också att kunna bidra med konkreta policyinspel till beslutsfattare på olika nivåer. Dessa inspel kommer kontinuerligt göras tillgängliga här.

En del av arbetet med Innovationsplattformen sker i form av fyra dialogmöten med olika intressenter och experter. Dessa äger rum under år 2015 och 2016. Teman för kommande diskussioner inom ramen för Innovationsplattformen är bland andra:

Nicolas Verbeke, VD Celgene Nordic

Hur kommer trender och samhällsförändringar att påverka vården?
Hur skapar vi en hälso- och sjukvård som klarar av framtidens utmaningar?
Hur formuleras en inspirerande vision för svensk hälso- och sjukvård år 2020?
Hur kan Sverige återta sin position och stärka sin framtida ställning inom Life science-området?

Vår vision

Vår vision är att i dialog arbeta fram goda idéer och konkreta policyinspel som underlag för hur framtidens hälso- och sjukvård ska utvecklas.

Vad är innovationsplattformen

Innovationsplattformen är en arena som samlar analyser och idéer och gör dem tillgängliga och användbara som underlag för strategiska beslut

Varför vi gör detta

Syftet är att fördjupa debatten om sjukvårdens framtid och skapa en arena för att lyfta fram potentialen i nya vetenskapliga och farmakologiska innovationer

Kontaktpersoner

Björn Hellström
Director Corporate Affairs Nordic
E-mail: bhellstrom@celgene.com

Tina Buhl
Head of Communication, Corporate Affairs Nordic
E-mail: tbuhl@celgene.com